Çok Kültürlülük ve Birlikte Yaşamın En Güzel Örneklerinden Fener, Balat, Ayvansaray

Yaşadığım Şehir Projesi kapsamında 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan “Çok Kültürlülük Ve Birlikte Yaşamın En Güzel Örneklerinden – Fener, Balat, Ayvansaray” gezisi öncesinde öğrencilerimizle bir araya gelip proje basamaklarımızı belirleyeceğiz. 5 Mart günü proje toplantısında üzerinde duracağımız başlıkları belirledikten sonra araştırmaya başlayacağız.
Aşağıda belirttiğimiz kazanımlar doğrultusunda süreci devam ettirirken öğrenci grubumuzla gezi esnasında yapılacak sunumlara hazırlanmaya başlayacağız. Gezi sonrasında ise günlük, gezi yazısı, çok kültürlülük başlığının ele alındığı deneme, sohbet türlerinde düşünce yazıları oluşturulacaktır.

Çalışma boyunca hedeflenen kazanımlar aşağıdaki gibidir:

  • Yaşadığı şehrin tarihî mekânlarının, nesnelerinin ve eserlerinin tanıtılması.
  • Örnek incelemeler yoluyla şehir, kurum ve mekan ilişkisinin kavranması.
  • Bu bağlamda kültür, sanat ve estetik anlayışın geliştirilmesi.
  • Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişiminin değerlendirilmesi.
  • Çok kültürlülük ve ortak miras ögelerinin incelenmesi.
  • Farklı metin türlerinde ürünler verebilecek yetkinliğe ulaşmak.
  • Yaratıcı okuma çalışmaları ile bilişsel süreçlerin gezi esnasında kullanımını sağlamak.
  • Sanatın hayatın her parçasında yer aldığını gözler önüne sermek.