Proje Hakkında

Yaşadığım Şehir Projesi 7.sınıf öğrencilerimize yönelik saha ve atölye çalışmalarından oluşan bir çalışmadır. Çalışmanın önemli bir ayağını gönüllü öğretmenler oluşturmaktadır.


Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 10-15 kişilik gruplarla ve temalar çerçevesinde birlikte öğrenme ve keşfetme formülüyle İstanbul’un çeşitli mekanlarında farklı bakış açılarını kullanarak çoklu saha araştırması yapacaklardır. Bu çerçevede belirlenen temalar çerçevesinde disiplinler arası olarak tarihi mekanlar ve doğal varlıklar incelenerek sanat, yabancı dil, matematik, fen, tarih, dil ve edebiyat gibi alanlarla ilgili ürünler ortaya koyacaklardır.